Patrikhanede yapılan ayine Papa da katılmış.
Ajanslar, bu
ayine davet edilenler arasında iki ismi öne çıkarmışlar.
Rahmi Koç ile Cem
Uzan.
________________________________________
Soru :
Patrikhanenin tek ve özel konuğu olmak, bir Türk Siyasi
Parti Lideri için övünülecek bir şey midir ?
Türk milleti ve Türk
seçmeni, böyle bir özel yakınlığa takdirle mi yoksa kuşku ile mi bakar
?
Doğrusu ben, bir seçmen olarak bu ahbaplığın ve yakınlığın nereden
geldiğini, Cem Bey’in Papa’nın elini de öpüp öpmediğini merak
ediyorum.


Erol Akpınar // 03.12.2006 /SonsayfaNe denebilirki güzel sorular. Dikkat edilesi...